Vrácení zboží zdarma do 30 dní

Netrefili jste se při výběru zboží? Nevadí, to se občas stane. U nás máte na vrácení zboží 30 dní a navíc ho u nás máte zdarma!

 

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dní:

   

  • Zboží zabalte a přiložte lístek s odstoupením od smlouvy, kde uveďte vaše jméno, číslo objednávky a číslo účtu, na který máme vrátit peníze za zboží. Na balík nemusíte psát naši adresu.
  • Zboží odneste na nejbližší podací místo Zásilkovny. Podacích míst je více než 3000 po celé ČR a SR a jejich seznam a adresy naleznete zde:

           https://www.zasilkovna.cz/pobocky

     
  • Na Zásilkovně nahlásíte náš kód 93619009
  • Po nahlášení kódu si na Zásilkovně automaticky vygenerují štítek s naší adresou a na balík ho nalepí. V ynic neplatíte. Doručení Zásilkovnou na náš sklad může trvat až týden, prosíme počítejte s tím a pokud spěcháte, zašlete zboží jiným způsobem.
      
  • Peníze vám vrátíme co nejrychleji, maximálně však do 14 dní.

 

Pokud vám vrácení přes pobočku Zásilkovny z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, pošlete ho vámi zvoleným způsbem (raději doporučeně) na naši adresu: Marion Group, s.r.o., K Žižkovu 97/5, Praha 9, 190 00

U kosmetiky nelze z hygienických dovodů vracet použité zboží! Pokud přišlo zboží poničené nebo pokud vykazuje vadu, kontaktujte nás a domluvíme se na dalším řešení reklamace. Velice často reklamace řešíme rovnou jen po zaslání fotky a zboží k nám vůbec posílat nemusíte.

 


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V našem obchodě je tato lhůta prodloužena na 30 dní. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a třiceti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží třicetidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží zašlete/doneste na adresu Marion Group, s.r.o., K Žižkovu 97/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.