Jak řešíme reklamace?

Netrefili jste se při výběru zboží? Nevadí, to se občas stane.

Následující doporučení nejsou závazná, ale urychlí průběh Vaší reklamace a usnadní nám také komunikaci s Vámi.

 

Co mám poslat?

Pokud naleznete na zboží závadu, zašlete jej neprodleně na naši adresu. Ke zboží přiložte stručný popis závady a kontaktní údaje na Vás (jméno, adresu, tel. číslo a e-mail). Pokud máte možnost okopírovat originální paragon, učiňte tak, v opačném případě nám napište datum uskutečnění nákupu. V případě žádosti o vrácení peněz uveďte svoje číslo účtu.

 

Jak mám zboží poslat nebo přinést?

Zboží ideálně pošlete pomocí České pošty nebo přineste na naši prodejnu. Pokud zboží posíláte, je lepší ho posílat doporučeně, abyste měli doklad o předání balíku přepravci (podací lístek) pro případ, že dopravce balík ztratí nebo poškodí. Zároveň je zboží potřeba poslat za co nejnižší cenu. U menších rozměrů preferujte doporučený dopis u větších doporučený balík. Nárok na zaplacení poštovného máte pouze ve výši nezbytně vynaložených nákladů na přepravu.

 

Kam mám zboží poslat nebo přinést?

Marion Group s.r.o. (prodejna Dekorativka.cz)

K Žižkovu 97/5

190 00 Praha 9 - Vysočany

- prosíme, neposílejte zboží na adresu sídla firmy Marion Group, s.r.o. v Rakovníku, dojde ke zbytečnému prodloužení reklamace

 

Za jak dlouho bude má reklamace vyřízena?

Jsme fér a nic zbytečně nezdržujeme. Většinu reklamací vyřizujeme do 5 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě, že vyřízení obratem není možné, spojíme se s Vámi a domluvíme společně další postup reklamace. V případě, že k nám zboží na prodejnu osobně přinesete, uděláme vše pro to, abychom Vám reklamaci vyřídili přímo na místě.

 

Reklamovat zboží nelze v případě, že:

1) výrobku vypršela životnost

2) vada vznikla běžným používáním

3) vada vznikla nesprávným použitím výrobku (např. praní na nesprávnou teplotu)

4) vada vznikla nesprávným skladováním

5) vada vznikla mechanickým poškozením

6) se jedná o nevyhovující produkt - v takovém případě se jedná o běžné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní

 

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní:

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 kalendářních dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.


Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

O tom, že odesíláte zboží k nám je dobré nás informovat předem např. e-mailem (není podmínkou), abychom balík očekávali a mohli Vás informovat v případě, že nedorazí.

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.


Co mám poslat?

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu (není podmínkou), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.


Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem. Do dopisu uveďte případný důvod odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), číslo nákupního dokladu, kontaktní údaje na Vás a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz (peníze lze také čerpat na výběr jiného zboží, v tom případě prosíme uveďte o jaké zboží máte na výměnu zájem).

 

Kam zboží vrátit?

Adresa pro vyřizování reklamací:

Marion Group s.r.o., prodejna Dekorativka.cz

K Žižkovu 97/5

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Kdy mi budou vráceny peníze?

Kupní cenu na účet vracíme obratem, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.